Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht? En wanneer heeft u die nodig? Of is het misschien verplicht?

Een verklaring van erfrecht is niet verplicht, maar vaak wel nodig. Bijvoorbeeld voor het deblokkeren van een bankrekening in geval van overlijden. Maar ook instellingen zoals de belastingdienst en pensioenverzekeraars kunnen vragen om een verklaring van erfrecht. Hierin staat onder meer:

 • Wie is overleden en wanneer;
 • Of er een testament is gemaakt en zo ja, hoe dat luidt;
 • Of de overledene gehuwd was en zo ja, hoe;
 • Wie de erfgenamen zijn;
 • Op welke wijze de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard;
 • Wie de nalatenschap beheert en verantwoordelijk is voor de afwikkeling.

Wij bespreken met u:

 • Welke mogelijkheden de erfgenamen hebben;
 • Welke rechten een eventueel onterfd kind/partner heeft;
 • Wat de fiscale gevolgen zijn van de nalatenschap;
 • Wie zorg zal dragen voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Wij raadplegen het Centraal Testamentenregister om na te gaan of er een testament is.

Neemt u bij de bespreking de volgende documenten mee:

 • Uittreksel uit het overlijdensregister;
 • Trouwboekje van de overledene (indien de overledene gehuwd was/is geweest);
 • Adresgegevens van de vermoedelijke erfgenamen;
 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf.

Waar kunt u ons vinden?

Notariskantoor Tesink - Van Dooren
Canadalaan 9
7316 BV Apeldoorn

055 - 521 19 66
info@tesink-vandooren.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:00
en van 14:00 tot 17:00.

Graag maken we u erop attent dat wij ruim 30 parkeerplaatsen hebben achter ons pand met de oranje markiezen.