Appartementsrechten

Wat is het verschil tussen appartementsrechten en een Vereniging van Eigenaren? Wanneer is er sprake van een appartementsrecht?

In een flatgebouw geeft het appartementsrecht een uitsluitend privérecht op het gebruik van bijvoorbeeld een woning op de eerste verdieping. Daarnaast is er een vereniging van eigenaren aan wie het gehele gebouw in eigendom toebehoort. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen kosten die ten laste van de eigenaren komen en kosten die betrekking hebben op de gemeenschappelijke eigendommen.

Belangrijke documenten voor de beantwoording van veel vragen zijn:

  • De splitsingsakte, inclusief een splitsingstekening, waarin de onderverdeling van de appartementsrechten is opgenomen en waaruit blijkt wat privé en wat gemeenschappelijk is;
  • Het modelreglement van splitsing;
  • Het bijzonder reglement van splitsing, waarin de op uw woning van toepassing zijnde bepalingen nader kunnen zijn uitgewerkt.

Laat u zich vooraf goed informeren. Dan weet u wat het betekent om eigenaar te zijn van een appartementsrecht en lid te zijn van een vereniging van eigenaren.

Waar kunt u ons vinden?

Notariskantoor Tesink - Van Dooren
Canadalaan 9
7316 BV Apeldoorn

055 - 521 19 66
info@tesink-vandooren.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:00
en van 14:00 tot 17:00.

Graag maken we u erop attent dat wij ruim 30 parkeerplaatsen hebben achter ons pand met de oranje markiezen.