Vereniging/stichting

Als u samen iets onderneemt, hoe belangrijk is het dan dat te doen in de vorm van een rechtspersoon? Wordt het een vereniging met leden en een bestuur of kiest u voor een stichting, die geen leden kent? Welke rechtsvorm past het best bij de beoogde activiteiten?

In verband met toenemende aansprakelijkheid, is het tegenwoordig op z’n minst wenselijk te ondernemen in de vorm van een rechtspersoon. De rechtspersoon treedt op, heeft een bankrekening op naam en kan dus handelen.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en de stichting zijn rechtsvormen die we vaak zien. Deze rechtspersonen dienen te worden opgericht bij notariële akte. Die is verplicht. Neemt u daarom contact op met de notaris om:

  • Uw wensen door te nemen;
  • Aan te geven wat de mogelijkheden zijn;
  • Zorg te dragen voor het opstellen van de statuten;

Zorg te dragen voor inschrijving van de vereniging of stichting in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Waar kunt u ons vinden?

Notariskantoor Tesink - Van Dooren
Canadalaan 9
7316 BV Apeldoorn

055 - 521 19 66
info@tesink-vandooren.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:00
en van 14:00 tot 17:00.

Graag maken we u erop attent dat wij ruim 30 parkeerplaatsen hebben achter ons pand met de oranje markiezen.