Testament

Wanneer is het goed om een testament op te laten stellen? En wat regelt u met een testament wat niet automatisch al geregeld is door bijvoorbeeld een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Kortom: wanneer is het zinvol een testament op te stellen?

Bijvoorbeeld:

  • U bent gehuwd, dan wel samenwonend, en u heeft geen kinderen. Een testament voorkomt dat uw vermogen bij overlijden van de langstlevende naar de familie van de langstlevende gaat;
  • U bent gehuwd, dan wel samenwonend, en u heeft wél kinderen. Een testament legt vast dat uw kinderen daadwerkelijk wat verkrijgen;
  • U bent niet gehuwd en u heeft geen partner. In dat geval legt u vast wie uw erfenis ontvangen, zeker als u niet de gehele erfenis aan ouders, broers en zusters (en neven en nichten) wilt laten toekomen.

Testamenten bevatten vaak clausules voor zaken die niet door de wet geregeld worden. Zaken die alleen bij testament bepaald kunnen worden.

Bijvoorbeeld:

  • Benoeming executeur: u wijst bij testament een persoon aan die de door u gewenste zaken regelt na uw overlijden;
  • De uitsluitings- of privé-clausule: deze clausule regelt dat het erfdeel van uw kinderen privé van hen is en blijft. Ook als zij eventueel gaan scheiden van hun echtgeno(o)t(e);
  • De regeling van voogdij: voorkomt getouwtrek om uw kinderen als u komt te overlijden, uw kinderen minderjarig zijn en er geen ouder is die voor ze kan zorgen;
  • De regeling van bewind: heeft betrekking op situaties, waarbij u vindt dat de verkrijger niet bij machte is om zelf met de erfenis om te gaan, bijvoorbeeld in geval van een handicap.

Meer weten? Neem contact op met ons kantoor. Wij kunnen u adviseren, met u praten over uw wensen, mogelijkheden en hoe die het best vastgelegd kunnen worden in een testament. 

Waar kunt u ons vinden?

Notariskantoor Tesink - Van Dooren
Canadalaan 9
7316 BV Apeldoorn

055 - 521 19 66
info@tesink-vandooren.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:00
en van 14:00 tot 17:00.

Graag maken we u erop attent dat wij ruim 30 parkeerplaatsen hebben achter ons pand met de oranje markiezen.