Direct contact:
055 - 521 19 66
info@tesink-vandooren.nl
Persoonlijk & Betrokken

Appartementsrechten

Wat is het verschil tussen appartementsrechten en een Vereniging van Eigenaren? Wanneer is er sprake van een appartementsrecht?

In een flatgebouw geeft het appartementsrecht een uitsluitend privérecht op het gebruik van bijvoorbeeld een woning op de eerste verdieping. Daarnaast is er een vereniging van eigenaren aan wie het gehele gebouw in eigendom toebehoort. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen kosten die ten laste van de eigenaren komen en kosten die betrekking hebben op de gemeenschappelijke eigendommen.

Belangrijke documenten voor de beantwoording van veel vragen zijn:

  • De splitsingsakte, inclusief een splitsingstekening, waarin de onderverdeling van de appartementsrechten is opgenomen en waaruit blijkt wat privé en wat gemeenschappelijk is;
  • Het modelreglement van splitsing;
  • Het bijzonder reglement van splitsing, waarin de op uw woning van toepassing zijnde bepalingen nader kunnen zijn uitgewerkt.

Laat u zich vooraf goed informeren. Dan weet u wat het betekent om eigenaar te zijn van een appartementsrecht en lid te zijn van een vereniging van eigenaren.